Esterházy János 120. születésnapjához kapcsolódó kiemelt programok és szentmisék boldoggá avatásának és a visegrádi népek megbékülésének szándékára:

2021.03.03. szerda - 17.00 óra     Szentmise, online, celebrál: Pawel Cebula OFM Conv. (Eger, Minorita templom, közvetítette a Szent István Rádió és TV - a TV felvétel visszanézhető: https://www.youtube.com/watch?v=AKub1Dgie8A)
2021.03.07. vasárnap - 9.30 óra    Szentmise, online, celebrál: Balga Zoltán plébános (Prága, Szent Henrik templom, közvetítés: https://www.facebook.com/Pragai-Magyar-Katolikus-Plebania
2021.03.14.

- 08.05 óra    Magyar szentmise, online, celebrál: Molnár Tamás, káplán (Pozsony, közvetítés: Pátria Rádió)

- 09.00 óra     Szentmise a Ferencesek templomában, (Budapest, Ferenciek tere, majd koszorúzás a Szép utca. 3. szám alatti Esterházy emléktáblánál. Szervező: Rákóczi Szövetség)

- 9.30 óra    Koszorúzás a kassai Csáky-Dessewffy palota udvarán álló Esterházy emlékműnél. (Kassa, Szervező: Kassai Polgári Klub)

- 11.00 óra -    Szentmise a plébániatemplomban, celebrál: Nagy András, Udvard

- 13.15 óra    Püspöki szentmise a boldog Wladyslaw z Gielnowa templomban Varsóban, celebrál: Mons. Michał Janocha püspök (Ursynów,, ul. Przy Bażantarni 3) A szentmise után koszorúzás a templom előtti Esterházy emlékműnél a jelenlévő egyházi és állami vezetők részvételével. Beszédet mond: Dr Jarosław Szarek, a Nemzeti Emlékezet Intézet igazgatója.

- 15.00 óra    Esterházy János születésének 120-ik évfordulójára emelt emlékoszlop ünnepélyes leleplezése (Udvard, templompark, Rendező: Csemadok)

15.00 óra -    „Esterházy János visegrádi küldetése - 4 nemzet 1 LÉLEKBEN”: 120 perces közép-európai imaóra Esterházy János születésének 120. évfordulóján az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában. Program: Szentmise és az irgalmasság rózsafüzér ima, - 16.00 óra Körkapcsolás a visegrádi országok legfontosabb Esterházy János életével kapcsolatos helyszíneire (Nyitraújlak, Krakkó, Kassa, Prága, Érsekújvár, Budapest, Mírov, Alsóbodok) Megtekinthető: https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont

- 17.30 óra    - Ünnepi szentmise a Jezsuiták templomában, online, celebrál: Sajgó Szabolcs SJ, (Budapest, Mária u. 25.) https://jezusszive.jezsuita.hu

Esterházy emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulójára

Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással közösen, a 2021-es esztendőre, Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulójára Esterházy emlékévet hirdet.

Az emlékév célja, hogy a 2019-ben, Krakkóban megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggá avatási eljárást a most megnyíló emlékév eseményeivel és imáival lelkiekben is támogassuk és erősítsük. Ehhez kérjük az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását. Az Esterházy emlékévhez saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni.

A tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre.

Használjuk fel tehát az előttünk lévő Esterházy Emlékév rendezvény-lehetőségeit arra, hogy Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért fohászkodva minél szélesebb körben népszerűsítsük az általa tudatosan vállalt és képviselt keresztény értékrend mai aktualitását és fontosságát, az ő mondásának szellemében: „Cselekedjünk mindnyájan teljes egységben és szeretetben!”

Programjaink részletes ismertetését megtalálják az „Esterházy 120 Emlékév” menüpont alatt.

az Esterházy János Zarándokközpont és a Pázmaneum Társulás vezetősége