Isten hozta honlapunkon!

 

Esterházy János életének májusi eseményeiből


1935. május 19. Esterházy Jánost, Az Országos Keresztényszocialista Párt elnökét a prágai nemzetgyűlés tagjává választották.

1942. május. 15. E napon került a szlovák parlament elé a szlovákiai zsidóság Németországba való deportálását lehetővé tevő 68. számú törvényjavaslat. Esterházy János a kereszténység alapvető értékeit vallva, katolikus hitére hivatkozva a jelen lévő parlamenti képviselők közül egyedüliként nem szavazta meg az általa "istentelennek és embertelennek" nevezett törvényt.

1944. május 20. A Lőcsei Kerületi Bíróság Esterházy Jánost a Szlovák Köztársaság gyalázásának vádjával első fokon hat hónapi börtönbüntetésre és 89 996 szlovák korona perköltség befizetésére ítélte. Az ítélet ellen Esterházy János fellebbezést nyújtott be.

1953. május 9. Az előzetes ígéretek ellenére, Esterházy János nevét törlik a felszabadulás tiszteltére meghozott amnesztiarendeletből. „Tudatták vele, hogy nem érdemli meg az amnesztiát,....ez a május 9-e valóban az életünk legsötétebb napja volt, s ráadásul nem is tudtam elpanaszolni a történteket senkinek” -írta nővérének, Esterházy Lujzának címzett levelében húga, Mária.

1955. május. 9. A Csehszlovákia felszabadítása 10. évfordulója alkalmából meghirdetett általános amnesztia idején Esterházy Jánost a börtönkapuból küldték vissza a cellába. Az amnesztiarendelet reá vonatkozó részét úgy érvényesítették, hogy életfogytiglani büntetését 25 év börtönre változtatták.

1965. május. 5. Az olmützi krematóriumban elhamvasztott Esterházy János földi maradványait tartalmazó urnát 1959. március 27-én visszavitték a mírovi fegyházba, majd onnét a prágai Pankrác börtönbe szállították. Esterházy János hamvait 1965. V. 5-én, titokban heyezték el a prágai motolei temető peremén e célra megsott tömegsírba.

Szentmise Esterházy János boldoggá avatásáért Ipolyhídvégen

„Hogy Magyarország ezer éven át fennmaradt, ahhoz a magyar erények nem lettek volna elegendőek, ahhoz Isten áldására is szükség volt. Mostani helyzetünkben is ápolni kell mindent, ami szorosabbá teszi kapcsolatunkat Istennel.” Április 3-án a felvidéki Ipolyhídvég templomában Isten szolgája Esterházy Jánosért mutattak be szentmisét, hogy mielőbb a boldogok sorában tisztelhessék a mártír politikust. A szentmise főcelebránsa az érsekvadkerti esperesi kerület volt esperese, Tóth Ferenc rétsági plébános volt, aki sokat tett azért, hogy Mindszenty hercegprímást is majd a boldogok között tisztelhessük. A szentbeszédet Vagyóczky József nyugalmazott esperes mondta, aki már négy éve lelkes támogatója Esterházy János boldoggá avatása ügyének. Beszédében nagyszerűen világította meg a mártír politikus sorsát.

Forrás: magyarkurir.hu

A cikk folytatása: IDE KATTINTVA.

Hatalomváltás 1945-ben – a magyaroknak szigorított rabság

Az 1939–1945 között fennálló első szlovák állami önállóság megszűnését 1945. április 4-éhez köthetjük. Ezen a napon szállták meg a szovjet Vörös Hadsereg egységei a már senki által nem védett Pozsonyt. A város ezáltal elkerülte a budapestihez hasonló háborús megpróbáltatásokat. Ez a nap egyértelműen a szlovák állami lét végét jelentette. A Tiso-kormány Németországba menekült, a Moszkvában létrehozott csehszlovák kormány pedig április 5-én Kassán meghirdette programját, a hírhedt, ún. kassai kormányprogramot.

Forrás: ma7.sk

A cikk folytatása: IDE KATTINTVA.

Varsói szentmise Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és a békéért

Az Isteni Irgalmasság vasárnapján, 2024. április 7-én, a Varsó-Ursynów városrészben található Gielniowói Boldog László templomban ünnepi szentmisét mutattak be Isten Szolgája Esterházy János mártír politikus boldoggá avatásáért és a békéért.
Az immár hagyománnyá vált, évente egy alkalommal ez idő tájt sorra kerülő szentmise résztvevőit, akik az idén színültig megtöltötték a hatalmas belső térrel rendelkező modern templom terét, Jacek Kozub plébános atya köszöntötte. A szentmise főcelebránsa Michał Janocha varsói segédpüspök volt, akivel Paweł Cebula minorita szerzetes, valamint Józef Łucyszyn lazarista szerzetes, az Esterházy boldoggá avatási per posztulátora és vice-posztulátora koncelebrált együtt. Az ünnepi szentmisét követően Esterházy János varsói hozzátartozói és tisztelői mellett munkatársaival és családtagjaival együtt részt vett Kovács Orsolya, Magyarország lengyelországi nagykövete is.

Forrás: felvidek.ma

A cikk folytatása: IDE KATTINTVA.

Isten hozta honlapunkon!

Honlapunk célja, hogy megismertesse a felvidéki mártír, Isten szolgája Esterházy János életét és minél szélesebb körű információval szolgáljon a boldoggá avatási eljárásával kapcsolatban.

Imádkozzunk együtt!