Isten hozta honlapunkon!

Golgota árán diadal - Esterházy János nagyböjti gondolatai

Amikor az Egyház tanítása szerint a Nagyböjtben elmélkedünk Krisztus szenvedéseiről és haláláról és Húsvét ünnepén örvendünk a világosság győzelmének a sötétség felett, az élet és az Igazság diadalának a halál és a hamisság felett szemünkbe ötlik a párhuzam a megváltás isteni tanítása és az eszmék földi útja között. Gyakran az eszméknek is meg kell járniuk a Kálvária útját, sokszor az eszme hirdetőinek a legsúlyosabb megpróbáltatásokon kell átesniük, hogy végül a szenvedésekben megtisztulva diadalra vigyék az eszmét. A megváltás misztériuma: A Golgota szenvedései és a kereszthalál gyakran ismétlődik meg az eszmék útján is: a világosság itt is gyakran küzd a sötétséggel az eszmei igazság küzd az álpróféták tévtanával és a világosságnak, az eszmei igazságnak gyakran látszólag el kell buknia, mint ahogyan Krisztus is meghalt a keresztfán; de elérkezik a győzelem napja, Krisztus diadalmasan felemelkedik sírjából, a világosság leküzdi a sötétséget és szíveinket béke és öröm tölti el.

A mai válságos időket nyugodtan mondhatjuk az eszme Nagyböjtjének, a bűnbánat idejének, amikor a lélek magába szálltan imádsággal, böjttel, alamizsnával vezekel, a szenvedés idejének, amikor a lélek megtisztul a szennytől a megpróbáltatás és lelki magasztalás idejének, amikor az eszmébe vetett hit sziklaszilárddá keményedik bennünk. És ha látjuk az anyagi és lelki kataklizmát, amelyet az elszabadult földi erők ütközése felidézett, közel érezhetjük az ember Golgotáját, az eszme megpróbáltatásainak beteljesülését, amelyből az eszme csak megtisztultan és győzedelmesen kerülhet ki. Nem mindig vagyunk erősek az eszméért vívott küzdelemben és gyakran sóhajtunk fel szomorúan, hogy bár múlna el tőlünk a keserű pohár, de végül megnyugszunk sorsukban és türelemmel viseljük el.

Bővebben: Golgota árán diadal - Esterházy János nagyböjti gondolatai

Szentmisét mutattak be Esterházy János boldoggá avatásáért Varsóban

Gróf Esterházy János boldoggá avatásáért, szellemi örökségének beteljesedéséért, valamint a közép-európai nemzetek közötti megbékélésért mutatott be szentmisét vasárnap a lengyel fővárosban Kazimierz Nycz bíboros, varsói érsek.

Fotó: A. Gołębiewski

A varsói Ursynów negyedben álló boldog Gielniówi Ulászló (Wladyslaw z Gielnowa) templomban celebrált szertartás homíliájában Nycz bíboros kiemelte: Isten Szolgája Esterházy János személyiségében meg lehet mutatni a mai politikusoknak, a közélet embereinek, a fiataloknak, a hit miképp ihletheti életüket.
A szentmisét Esterházy boldoggá avatási perének posztulátora, az Egerben szolgáló lengyel minorita atya, Pawel Cebula koncelebrálta, aki hangsúlyozta: Esterházy élete "Jézus útját mutatja, az önmagát másokért, az ellenségekért is feláldozó élet útját".

Bővebben: Szentmisét mutattak be Esterházy János boldoggá avatásáért Varsóban

A Rákóczi Szövetség Esterházy-díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspöknek

A Rákóczi Szövetség 2023. március 12-én az Országház Felsőházi termében Esterházy-díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspöknek, a kárpátaljai magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként.

A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában Esterházy János életművére emlékezik és Esterházy-díjat adományoz olyan személyeknek vagy intézményeknek, akik és amelyek az ő szellemében a magyar közösségek szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve a mártír sorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért – a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért – kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Üzenet az „Urbs Fidelissima” lakosainak - Dávid Zsuzsanna kassai képkiállítása

Március 10-én, pénteken nyílt meg a MaJel Rovás épületében, a kassai Erzsébet utcán Dávid Zsuzsanna kiállítása. Akvarelljeit Esterházy János életútja ihlette. Két testvériskola igazgatója, Csábi István Madách-díjas előadóművész, a Balassagyarmati Művészeti Iskola igazgatója és Híves István klarinétművész, az Ipolybalogi Művészeti Iskola igazgatója működött közre.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Esterházy iránytű – a vértanú politikus kassai mellszobrának koszorúzása

Kassán – amióta a Csáky-Dessewffy-palota udvarán áll Lantos Györgyi alkotása – évente megemlékezünk a vértanú politikus születésének évfordulójáról. S ezt teszik egyre többen. Idén március 12-én, vasárnap délelőtt gyűltünk össze a palota udvarán, hogy lerójuk kegyeletünket egykori parlamenti képviselőnk előtt. Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Csaláné Erdélyi Kornélia, a klub alapítója és első elnöke kitartó munkájának köszönhetően a Major család beleegyezésével 2011. március 14-én a délutáni órákban ünnepélyes keretek között, nem incidens nélkül, leplezték le a mártírhalált halt gr. Esterházy János mellszobrát. A talapzaton a rehabilitálásáig csak a rabszáma fog szerepelni.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Esterházy Jánosról emlékezett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

Közös összpontosítást tartottak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség önkénteseit képző vezetők Paláston, amelynek keretén belül március 10-én megemlékeztek a képzői csapat névadójáról, Isten szolgája Esterházy Jánosról.

A cserkészszövetség vezetőképző cserkészcsapata tömöríti azokat a cserkésztiszteket, akik egymást követően legalább két éven keresztül aktívan részt vettek a nyári vezetőképző táborok szervezésében. A hétvége vendége volt Ajpek Gabriella, az SZMCS első elnöke, aki a péntek esti megnyitót követően mesélt a kezdeti idők történéseiről, de a visszaemlékezései mellett személyes hitvallásáról is. Emellett számos, ma is érvényes és értékes gondolattal gazdagodhattak általa a cserkészvezetők. A beszélgetést követően került sor a megemlékezésre, a cserkészszövetség által 2021-ben elhelyezett Esterházy János-emléktáblánál, az Ivánka-kastély parkjában.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Koszorúzás gróf Esterházy János emléktáblájánál

A felvidéki mártír sorsú politikus utolsó budapesti lakása színhelyén, a Szép utcában 1991 óta tart megemlékezést a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság. A bronz emléktábla (Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása) megkoszorúzása és az azt követő szentmise idén a késő délutáni és esti órákban mintegy vigíliája volt a másnapi, az Országház Felsőházi termében tartott emlékünnepségnek és díjátadónak.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Újabb emlékhelyet szenteltek Isten szolgája Esterházy János tiszteletére

Március 5-én a Nógrád vármegyei Buják község önkormányzata és a helyi plébánia jóvoltából egy újabb Esterházy-emlékhely felavatásra került sor ezen a festői településen. Az ünnepi szertartás bevezetőjében Marti József esperesplébános úgy fogalmazott, hogy „nem ez az első és valószínűleg nem is az utolsó Esterházy János boldoggá avatásáért tartott szentmise a bujáki templomban, de első alkalommal nőtte ki magát nemzetközivé, hiszen Lengyelország, Szlovákia és  Magyarország képviselői is jelen vannak. Először vagyunk így együtt a bujáki oltár körül és egyszerre térdelünk Isten elé Szent Maximilián Kolbe atya közbenjárását és Esterházy János boldoggá avatását kérve.

Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Ismét rágalmazással és csúsztatással támadja nagyjainkat a „progresszív” sajtó

A Napunk címmel megjelenő liberális sajtóorgánum 2023. február 15-i száma egy Lang Tamással készült interjút közöl, Esterházy János kérkedett antiszemitizmusával és óriási simulékonyságot mutatott az akkori szlovák kormány politikája felé címmel. Az interjú témája ugyan a holokauszt, pontosabban az önálló Szlovák Köztársaság zsidó lakosságának felszámolásáról összeállított A kettős kereszt árnyékában című kötet tartalmának bemutatása volt.

A téma azonban mind a lapnak, mind az interjúalanynak egy újabb jó ürügyet jelent arra, hogy Esterházy János nevét és becsületét ez eddig megszokott módon rágalmazással és csúsztatásokkal próbálja meg bemocskolni.

Lang Tamás, mint az interjúból kiderül, a II. világháború alatti holokauszt embertelen körülményei között veszítette el családtagjait, s ezért őszinte együttérzést érdemel. Esterházy Jánossal kapcsolatos kitételei mellett azonban ezzel együtt sem mehetünk el szó nélkül.

A teljes cikket elolvashatja a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

Együttélésre ítélve

Fotó: Kordics Gergely, Terény Római Katolikus Egyházközség FB

Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából, 2021-ben indította útjára az Esterházy János Emlékbizottság azt a szellemi és hitéleti küldetést, hogy a felvidéki mártírpolitikus boldoggá avatásának gondolatát erősítve, a hónap minden első szerdáján az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában ünnepi, emlékező szentmisét tartsanak, hogy a megboldogult lelki üdvéért, de az egész, felvidéki magyar közösség szellemi és lelki megújulásáért is imádkozzunk. A szentmiséket minden alkalommal, más-más felvidéki magyar lelkiatya mutatta be, ezáltal is hirdetve a keresztény közösségünk együvé tartozását és támogatását a politikus és mártír örökségének továbbéltetésére és gondozására.

Az emlékév letelte után is fontosnak tartottuk, hogy ezt a szellemi örökséget, üzenetet a Felvidék más, különböző magyarlakta régióiban megtartott szentmiséken is továbbvigyük. A Palócföldön, illetve Nógrád Vármegyében, Magyarországon már több település is helyet adott ilyen szentmiséknek, legutóbb február 1-én, éppen Ipolyi Arnold, egykori nagyváradi püspök szőlőfaluja, Ipolykeszi. A misét Xavéri Szent Ferenc ünnepén, Isten szolgája, Esterházy Jánosért is felajánlották a szertartást celebráló lelki atyák, a Terényből, Magyarországról érkezett Vagyóczky József esperes, és a helyi nagycsalomjai plébános, Jozef Slavkovski, aki tavaly került a nagycsalomjai parókiára. A fiatal lelkiatya anyanyelve szlovák, és most tanulja nagy elszántsággal a magyart, hogy a parókiájához tartozó egyházközségek híveit ki tudja szolgálni az anyanyelvükön.

Esterházy, aki egész életében hirdette: „nekünk, magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk, ami közelebb hoz bennünket és nem azt, ami eltávolít bennünket, bizonyára lelkesen hallgatta volna a tört magyarsággal, jókora akcentussal, de elszánt igyekezettel megformált magyar mondatokat a szlovák plébános szájából. Örömmel töltötte volna el, hogy lám a személye, most, halála után is összehozott szlovák és magyar atyákat, akik minden ellenségeskedés nélkül a szeretet jegyében, az ő gondolatainak, életének szellemében, békében meg tudják élni hitüket. Tanulva abból, és biztatva a híveiket is erre.

A cikk folytatását elolvashatja a Felvidék.ma portálon IDE KATTINTVA.

Meglátjuk-e Őt?

Meglátjuk-e Őt? - Kispál György csepeli plébános igehirdetése parlamenti képviselőknek

Balog Zoltán (református püspök) minden év Adventjén, a Hold utcai református templomban, ökumenikus áhítatot szervez az országgyűlési képviselőknek. Harminc körül szoktak eljönni. Idén - váratlanul – engem kértek fel katolikus részről. Az első sorban ott ült az államelnök, a Országház elnöke, a miniszterelnök-helyettes, egyházi- és belügyek államtitkárai... A kezemben végig ott volt Eszterházy János vértanú képviselő életrajza.

Bővebben: Meglátjuk-e Őt?

Interjú Erdő Péter bíborossal a ma7 portálon

Kevés dologban egyezünk meg a Felvidéken, de abban igen, hogy Esterházy János igazodási pont, és nem csak a felvidéki magyarságnak. Most már annak is van irodalma, hogy ő akár Közép-Európa szentje is lehetne, hiszen lengyeleket, cseheket, szlovákokat, magyarokat kötött össze. A lengyelek és a magyarok nem kérdéses, hol állnak, a cseheknél már megtört a jég, és úgy tűnik, hogy a szlovákoknál is van némi elmozdulás, de minden bizonnyal még nagyon hosszú az út Esterházy János elfogadásáig, boldoggá avatásáig. Hogyan látja ezt, Bíboros úr? Lehet ez a kapcsolódási pont szlovák és magyar között?

Én bízom benne, hogy igen. Tanulmányoztam Esterházy János életét, és azokat az epizódokat is, amelyekre azok hivatkoznak, akik nemtetszéssel fogadják a boldoggá avatást.

Nyilvánvaló, hogy annak idején is mindenki a saját kulturális öröksége, hovatartozása szerint próbálta megélni a hitét, az igazságérzetét, a tisztességét; mert az vitathatatlan, hogy Esterházy Jánost a tisztesség vezette akkor is, amikor nem magyarokról volt szó. Éppen ezért azt gondolom, hogy nincs olyan objektív akadály, ami végül is tartósan kizárhatná a boldoggá avatást.

Károly király boldoggá avatása esetében is hasonló volt a helyzet, politikusoknál mindig fölmerülnek az összes lehetséges érzékenységek. 

Csak az a gond, hogy a szlovák érvelés politikai szempontból máig egyenlőségjelet tesz Esterházy János és Jozef Tiso megítélése közé.

Esterházy János Tisóval nem értett egyet. 

A jog mégis ugyanaz alapján ítélte el.

A világi jog. Nekünk a világi bíróság ítélete a boldoggá avatás során nem mérvadó. A vértanúk esetében pedig a legkevésbé. Sándor István szalézi szerzetes testvért például boldoggá avattuk, mint vértanút. Őt az ötvenes évek elején büntető perben halálra ítélték és kivégezték. Miért? Azért, mert hittanra tanította a fiatal ávósokat. Akkor ez érzékeny dolog volt, de önmagában ez bűn? Nem! Bízom tehát abban, hogy Esterházy boldoggá avatása is előbb-utóbb valósággá válik. 

A teljes interjú elolvasásához KATTINTSON IDE!

Isten hozta honlapunkon!

Honlapunk célja, hogy megismertesse a felvidéki mártír, Isten szolgája Esterházy János életét és minél szélesebb körű információval szolgáljon a boldoggá avatási eljárásával kapcsolatban.

Imádkozzunk együtt!

Médiatámogatóink:

Olvassa Ön is

a Felvidék.ma hírportált!
A szerkesztőség elérhetősége:

info@felvidek.ma