Isten hozta honlapunkon!

Együttélésre ítélve

Fotó: Kordics Gergely, Terény Római Katolikus Egyházközség FB

Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából, 2021-ben indította útjára az Esterházy János Emlékbizottság azt a szellemi és hitéleti küldetést, hogy a felvidéki mártírpolitikus boldoggá avatásának gondolatát erősítve, a hónap minden első szerdáján az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában ünnepi, emlékező szentmisét tartsanak, hogy a megboldogult lelki üdvéért, de az egész, felvidéki magyar közösség szellemi és lelki megújulásáért is imádkozzunk. A szentmiséket minden alkalommal, más-más felvidéki magyar lelkiatya mutatta be, ezáltal is hirdetve a keresztény közösségünk együvé tartozását és támogatását a politikus és mártír örökségének továbbéltetésére és gondozására.

Az emlékév letelte után is fontosnak tartottuk, hogy ezt a szellemi örökséget, üzenetet a Felvidék más, különböző magyarlakta régióiban megtartott szentmiséken is továbbvigyük. A Palócföldön, illetve Nógrád Vármegyében, Magyarországon már több település is helyet adott ilyen szentmiséknek, legutóbb február 1-én, éppen Ipolyi Arnold, egykori nagyváradi püspök szőlőfaluja, Ipolykeszi. A misét Xavéri Szent Ferenc ünnepén, Isten szolgája, Esterházy Jánosért is felajánlották a szertartást celebráló lelki atyák, a Terényből, Magyarországról érkezett Vagyóczky József esperes, és a helyi nagycsalomjai plébános, Jozef Slavkovski, aki tavaly került a nagycsalomjai parókiára. A fiatal lelkiatya anyanyelve szlovák, és most tanulja nagy elszántsággal a magyart, hogy a parókiájához tartozó egyházközségek híveit ki tudja szolgálni az anyanyelvükön.

Esterházy, aki egész életében hirdette: „nekünk, magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk, ami közelebb hoz bennünket és nem azt, ami eltávolít bennünket, bizonyára lelkesen hallgatta volna a tört magyarsággal, jókora akcentussal, de elszánt igyekezettel megformált magyar mondatokat a szlovák plébános szájából. Örömmel töltötte volna el, hogy lám a személye, most, halála után is összehozott szlovák és magyar atyákat, akik minden ellenségeskedés nélkül a szeretet jegyében, az ő gondolatainak, életének szellemében, békében meg tudják élni hitüket. Tanulva abból, és biztatva a híveiket is erre.

A cikk folytatását elolvashatja a Felvidék.ma portálon IDE KATTINTVA.

Médiatámogatóink:

Olvassa Ön is

a Felvidék.ma hírportált!
A szerkesztőség elérhetősége:

info@felvidek.ma