Isten hozta honlapunkon!

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmáneum Társulás és a komáromi Mária Rádió Mirjam köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a magyarság mártír képviselője születésének 120. évfordulójára meghirdetett

ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKÉV

tiszteletére szervezett lelki programok megvalósítását aktív részvételükkel vagy egyéb támogatásukkal segítették.

Amikor az Emlékév szervezését megkezdtük, nem sejthettük, hogy a Teremtő Isten milyen sok kegyelmi ajándékkal gazdagítja János testvérünk által közösségünk életét, s esélyt ad arra, hogy az Emlékév révén mindnyájan jobb emberré váljunk. Hála legyen neki mindenért. Különösen azért, hogy az Isten szolgája Esterházy János születésének 120-ik évfordulóján meghirdetett Emlékév olyan kiemelkedő eseménysorozattá vált. Az év során magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek kaptak lehetőséget arra, hogy találkozzanak az igazságot, azaz Krisztust, a XX.század vérzivatarában is mindvégig megvalló és az üldöztetés kegyelmét is elfogadó magyar családapával, keresztény politikussal és életét áldozatként felajánló  mártírral.

Az Emlékévben Isten szolgájáról elkészült két lengyelországi, három magyarországi és egy felvidéki magyar dokumentumfilm, a katartikus Nemzeti Színház előadás, több életművét összefoglaló és méltató magyar és idegen nyelvű kiadvány, kiállítás és előadássorozat, TV és rádió program. A fentiek, az Esterházy Jánosnak szentelt emlékhely avatásokkal, a média híradásaival és emlékműsoraival, az alsóbodoki központba szervezett zarándokutakkal, mind-mind hozzájárultak életművének elmélyültebb megismeréséhez, lelki örökségének kibontakoztatásához. Azt reméljük, hogy az Esterházy János Emlékév ösztönzőleg hat más, hasonlóan példamutató szlovákiai  magyar személyiségek életművének felfedezésére is.

Az idők jeleire figyelve az Emlékév befejezése után is folytatni szeretnénk az Isten Szolgája  Esterházy János emlékének ápolását, kultuszának terjesztését és boldoggá avatási  folyamatának erősítését. Meggyőződésünk, hogy mindezzel egy olyan kegyelmi folyamatnak lehetünk részesei, amely elmélyítheti bennünk Krisztus Urunkba vetett őseinktől örökölt hitünket és nemzeti önazonosságtudatunkat valamint keresztény nemzeteinkre bízott, fentről rendelt küldetésünk megértését  és véghezvitelét, a megbékélés és kiengesztelődés szolgálatát.

E cél megvalósítása érdekében kérjük minden jóakaratú magyar és nem magyar testvérünk összefogását és együttmunkálkodását itt, az Istentől ajándékba kapott Közép-Európa tájain. János testvérünk közbenjárása által kérjük az Irgalmas Isten áldását, hogy munkánkkal magyar nemzetünk és minden nemzet javát szolgálhassuk.

2022. március 8.

az Esterházy János Zarándokközpont,
a Pázmáneum Társulás
és a Mirjam Rádió
vezetése

Átadta magát Isten akaratának – Esterházy János-zarándoknap Alsóbodokon

Isten Szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója és végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából zarándoknapot tartottak az Alsóbodokon, mely a szentéletű politikus születésének jubileuma alkalmából meghirdetett Esterházy-emlékév központi rendezvénye volt. Az ünnepi szentmisét Orosch János nagyszombati érsek mutatta be.

Az Esterházy János végső nyughelyénél tartott program vigíliai eseményekkel kezdődött szeptember 17-én, pénteken. Az este folyamán bemutatták a Triptichon című háromrészes Esterházy-filmet.

 

Szombaton a zarándokok fogadása közben ifj. Csámpai Ottó, az Esterházy János Zarándokközpont vezetője értékelte az intézmény elmúlt évének történéseit; az értékeléshez csatlakozott Molnár Imre történész, Esterházy János életrajzkutatója is. Ezt követően a tanúságtételekre került sor. A tanúságtételekről bővebben ITT olvashatnak. 

 

Ezután Csókay András sebészprofesszor Jézussal a sátán ellen – Orvosmissziós tapasztalataim című előadása követte. A professzor Esterházy János példaértékű életére és küldetésére is rámutatott. Esterházy Jánosban az Úr az egyik legmegrendítőbb titkot ragyogtatta fel, az ellenség szeretetét – fogalmazta meg Csókay András. „Ahova Jézus belép, oda belép a sátán is. A bangladesi missziónál engem is sokszor elfogott a harag, a gyűlölet, amiért méltánytalan dolgok történnek. Nemrégiben nyaggattam egy atyát, hogy mondjon valami használhatót az ellenség szeretetéről, mert Jézus is ezt használta a kereszten” – mondta előadásában Csókay András, aki azt a tanácsot kapta az atyától, hogy akarni kell. A sebészprofesszor azt az üzenetet közvetítette a zarándoknap résztvevői felé, hogy imádkozzanak, forduljanak oda tudatosan a hétköznapi dolgok felé. „Minden bűnünk egy elfordulásból, a célirány eltévesztésből ered. Sokszor ez egy nehéz út.”

Csókay András előadása után a zarándokok bejárták a felújított és kibővített Esterházy-keresztutat, a Hűség keresztútját. Az Esterházy-harangláb árnyékában a híveknek lehetőségük volt szentgyónásra is.

Az alsóbodoki asszonykórus fellépése után az Esterházy János-emlékérem ünnepélyes átadására került sor. Az emlékérmeket Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere és ifj. Csámpai Ottó, a zarándokközpont igazgatója adták át. Emlékérmet kapott Dávid Zsuzsanna, Dariusz Zuk Olszewszki, posztumusz emlékdíjat kapott Karaffa János atya és František Lízna atya.

A kitüntettek méltatása ITT olvasható.

Délben a résztvevők elénekelték az Úrangyala imádságot Földessy László vezetésével, az Esterházy-harangok zúgásának kíséretében.

Az emlékérmek átadását követően a Szent Kereszt-felmagasztalása kápolna dombján került sor a zarándoknap ünnepi szentmiséjére, melyet Orosch János nagyszombati érsek celebrált Esterházy János boldoggá avatásáért, magyar és szlovák vértanútársaiért, a közép-európai népek megbékéléséért, a közelmúltban elhunyt Karaffa János, az Esterházy János Zarándokközpont hűséges támogatójának lelki üdvéért.

Orosch János nagyszombati érsek beszédét magyarul, szlovákul és lengyelül is közreadjuk az alábbi linkekről letölthető változatban:

 Magyarul: Orosch János homíliája magyarul
Po slovensky: Homília biskupa Janosa Oroscha
Po polsku: Kazanie arcybiskupa Jana Oroscha


A zarándoknap a magyar Nemzeti Színház társulata előadásával ért véget.

Forrás: Ma7.sk; Felvidék.ma, Magyar Kurír

Fotó: Horváth Szomolai Andrea/ma7; Simon Attila

További képek IDE KATTINTVA.

Médiatámogatóink:

Olvassa Ön is

a Felvidék.ma hírportált!
A szerkesztőség elérhetősége:

info@felvidek.ma