Isten hozta honlapunkon!

 

Az Esterházy Emlékévet lezáró sajtónyilatkozat

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmáneum Társulás és a komáromi Mária Rádió Mirjam köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a magyarság mártír képviselője születésének 120. évfordulójára meghirdetett

ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKÉV

tiszteletére szervezett lelki programok megvalósítását aktív részvételükkel vagy egyéb támogatásukkal segítették.

Amikor az Emlékév szervezését megkezdtük, nem sejthettük, hogy a Teremtő Isten milyen sok kegyelmi ajándékkal gazdagítja János testvérünk által közösségünk életét, s esélyt ad arra, hogy az Emlékév révén mindnyájan jobb emberré váljunk. Hála legyen neki mindenért. Különösen azért, hogy az Isten szolgája Esterházy János születésének 120-ik évfordulóján meghirdetett Emlékév olyan kiemelkedő eseménysorozattá vált. Az év során magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek kaptak lehetőséget arra, hogy találkozzanak az igazságot, azaz Krisztust, a XX.század vérzivatarában is mindvégig megvalló és az üldöztetés kegyelmét is elfogadó magyar családapával, keresztény politikussal és életét áldozatként felajánló  mártírral.

Az Emlékévben Isten szolgájáról elkészült két lengyelországi, három magyarországi és egy felvidéki magyar dokumentumfilm, a katartikus Nemzeti Színház előadás, több életművét összefoglaló és méltató magyar és idegen nyelvű kiadvány, kiállítás és előadássorozat, TV és rádió program. A fentiek, az Esterházy Jánosnak szentelt emlékhely avatásokkal, a média híradásaival és emlékműsoraival, az alsóbodoki központba szervezett zarándokutakkal, mind-mind hozzájárultak életművének elmélyültebb megismeréséhez, lelki örökségének kibontakoztatásához. Azt reméljük, hogy az Esterházy János Emlékév ösztönzőleg hat más, hasonlóan példamutató szlovákiai  magyar személyiségek életművének felfedezésére is.

Az idők jeleire figyelve az Emlékév befejezése után is folytatni szeretnénk az Isten Szolgája  Esterházy János emlékének ápolását, kultuszának terjesztését és boldoggá avatási  folyamatának erősítését. Meggyőződésünk, hogy mindezzel egy olyan kegyelmi folyamatnak lehetünk részesei, amely elmélyítheti bennünk Krisztus Urunkba vetett őseinktől örökölt hitünket és nemzeti önazonosságtudatunkat valamint keresztény nemzeteinkre bízott, fentről rendelt küldetésünk megértését  és véghezvitelét, a megbékélés és kiengesztelődés szolgálatát.

E cél megvalósítása érdekében kérjük minden jóakaratú magyar és nem magyar testvérünk összefogását és együttmunkálkodását itt, az Istentől ajándékba kapott Közép-Európa tájain. János testvérünk közbenjárása által kérjük az Irgalmas Isten áldását, hogy munkánkkal magyar nemzetünk és minden nemzet javát szolgálhassuk.

2022. március 8.

az Esterházy János Zarándokközpont,
a Pázmáneum Társulás
és a Mirjam Rádió
vezetése