Isten hozta honlapunkon!

Szűrő
 • Esterházy-emlékünnepség a Endrődy János Alapiskola parkjában

  „Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.“ (Esterházy János)

  Az elmúlt hétvégén, szemerkélő esőben a fenti idézettel nyitotta meg a muzslai Endrődy János Alapiskola igazgatója, Ölveczky Árpád az emlékünnepséget az iskola előtti történelmi parkban.

  Muzslán 2021-ben ünnepélyes keretek között avatták fel a községi önkormányzat jóvoltából emelt Esterházy János-emlékoszlopot. Az emlékünnepen főleg az iskola diákjai vettek részt. A bevezetőben Lőrincz Aranka Sarolta Esterházyról írt verse hangzott el az iskola diákjának előadásában.

 • „Zsidóbérenc, magyar féreg” – nyolcvan éve mondott nemet Esterházy János

  Május 13-án délelőtt meghitt, ünnepélyes keretek között leplezték le az Esterházy János-emléktáblát a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpontban. Turi Török Tibor szobrászművész alkotását Kiss Róbert, a Nagyszombati Egyházmegye általános helynöke áldotta meg. Az Esterházy Akadémia és a Felvidéki Értékőrzők szervezésében emlékfát is ültettek az iskolaközpont udvarán az 1942. május 15-i „nemmel szavazás” nyolcvanadik évfordulójára emlékezve.
  Madarász Róbert, az iskolaközpont igazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, az emberséget, a szeretetet, önzetlenséget, a mindvégig kitartást és a bátorságot jöttek ma ünnepelni. „A mártír sorsú gróf Esterházy János előtt hajtunk ma fejet” – fogalmazott. Emlékeztetett rá, hogy 1928-ban Esterházy Jánosnak is köszönhetően egy év alatt épült fel a komáromi Marianum katolikus kisszeminárium és internátus, hogy a felvidéki magyarságnak „véréből való papot, tanítót és értelmiséget nevelhessen”.
  Hangsúlyozta, Esterházy János kiállt a kisebbségi létbe kényszerült felvidéki magyarok nyelvi, kulturális és gazdasági jogaiért, de az első bécsi döntést követően a magyar kormánytól a szlovák lakosság jogainak betartását is megkövetelte a visszacsatolt területeken. Felidézte, 1942. május 15-én a szlovák parlament tagjaként nemet mondott a zsidóság kitelepítéséről szóló 68-as számú

  ...
 • Orosch János: Őeminenciája Erdő Péter bíboros, prímás laudációja

  Ahogy arról a Felvidék.ma portál is beszámolt, 2022 márciusában az Országgyűlés épületében átadták az Isten szolgája gróf Esterházy Jánosról elnevezett Esterházy-díjat Erdő Péter bíboros, valamint Martényi Árpád részére. A bíboros laudációját Orosch János nagyszombati érsek mondta, amire válaszként a Pravda című napilap hasábjain jelent meg egy, a grófot az 1947-ben hozott ítélet alapján, valamint a nagyszombati érseket elmarasztaló írás. Orosch János laudációját alább teljes egészében közöljük.

  „Főtisztelendő és eminenciás bíboros, prímás úr, tisztelt miniszterelnök-helyettes úr, excellenciás urak, a közélet és kulturális világ nagyra becsült képviselői, tisztelt jelenlévők!

  Nem könnyű feladat hárult rám. Ugyanakkor nagy megtiszteltetés számomra elmondani a laudációt Őeminenciája, Erdő Péter bíboros úr elismerésének alkalmából, aki az egyházi, kulturális és akadémiai világ megbecsült személyisége nemcsak idehaza, hanem külföldön is. Nehéz helyzetben vagyok, mivel nagyra becsült kortársamtól eltérően kicsi falusi plébániaközösségekben működtem, míg ő fiatal korától fogva egyetemeken tevékenykedett egészen az esztergomi prímási katedráig, amely Magyarország összes templomának anyja és tanítója. Bátorsággal tölt el azonban az a tény, hogy bíboros úrhoz sokéves

  ...
 • Pro probitate, avagy a nyolcvanadik évforduló

  2022. május 15-én arra emlékezünk, hogy Esterházy János 80 évvel ezelőtt, ezen a napon tagadta meg a szlovákiai zsidók deportálását elrendelő „istentelen és embertelen” törvény megszavazását. Íme, egy szemtanú, a pozsonyi származású író, Ébert Tibor visszaemlékezése az egykori eseményre:
  „Magas, szürke ruhás férfi jön ki az épületből [a parlamentből] a lépcsőn. Kétoldalt fújoznak az emberek, öklüket rázzák többen, a rendőrkordon visszanyomja a tömeget. A férfi lemegy a lépcsőn, kiköpdösnek felé …» Zsidóbérenc magyar! Magyar féreg!« - ilyeneket hallok. A férfi autóba száll, rendőrök csinálnak utat neki, a tömeg közül egyesek az autót ütögetik, köpdösik. Az autó megindul a Múzeum kávéház, a Grössling fürdő irányába, köveket hajigálnak rá. Másnap megtudom, Esterházy János, a magyarság képviselője volt az egyetlen a szlovák parlamentben, aki nem szavazta meg a zsidótörvényt, mely az első ilyen törvények egyike Közép-Európában. Fogalmam sem volt, mi is lehet az a törvény, árjásítás, milyenek a következményei, mi a numerus clausus, numerus nullus. .. De nem felejtem el azt a gyűlöletet az arcokon...” (Ébert Tibor: Jób könyve, Széphalom Könyvek -Regio, Budapest, 1991, 100.o.)
  E bátor kiállásra tisztelettel emlékezve, az évfordulón, s az azt követő két hétben Grzegorz Kubaszko magyar feliratokkal ellátott „Esterházy János. Az eltörölhetetlen történelem” című dokumentumfilmje megtekinthető lesz honlapunkon.

  ...

Médiatámogatóink:

Olvassa Ön is

a Felvidék.ma hírportált!
A szerkesztőség elérhetősége:

info@felvidek.ma