Isten hozta honlapunkon!

 

Szűrő
  • Együttélésre ítélve

    Fotó: Kordics Gergely, Terény Római Katolikus Egyházközség FB

    Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából, 2021-ben indította útjára az Esterházy János Emlékbizottság azt a szellemi és hitéleti küldetést, hogy a felvidéki mártírpolitikus boldoggá avatásának gondolatát erősítve, a hónap minden első szerdáján az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában ünnepi, emlékező szentmisét tartsanak, hogy a megboldogult lelki üdvéért, de az egész, felvidéki magyar közösség szellemi és lelki megújulásáért is imádkozzunk. A szentmiséket minden alkalommal, más-más felvidéki magyar lelkiatya mutatta be, ezáltal is hirdetve a keresztény közösségünk együvé tartozását és támogatását a politikus és mártír örökségének továbbéltetésére és gondozására.

    Az emlékév letelte után is fontosnak tartottuk, hogy ezt a szellemi örökséget, üzenetet a Felvidék más, különböző magyarlakta régióiban megtartott szentmiséken is továbbvigyük. A Palócföldön, illetve Nógrád Vármegyében, Magyarországon már több település is helyet adott ilyen szentmiséknek, legutóbb február 1-én, éppen Ipolyi Arnold, egykori nagyváradi püspök szőlőfaluja, Ipolykeszi. A misét Xavéri Szent Ferenc ünnepén, Isten szolgája, Esterházy Jánosért is felajánlották a szertartást celebráló lelki atyák, a Terényből, Magyarországról érkezett Vagyóczky József esperes, és a helyi

    ...