Isten hozta honlapunkon!

 

Szűrő
 • Amikor tiltva volt a szabadság – Esterházy János szenci imái

  Az egyházi boldoggá avatási perben lévő gróf Esterházy János mártír áldozatvállalására emlékeztek Szencen a lourdesi barlangnál. A mártír gróf születésének 123. és halálának 67. évfordulója közelében járunk. Harminc évvel ezelőtt nem kerülhetett sor Esterházy emléktáblájának szenci felavatására. Jobb időket élünk?

  Forrás: ma.sk

  Fotó: Árva Péter

  A cikk folytatásáért KATTINTSON IDE.

 • Esterházy: „A helytállás nemzete vagyunk”

  (A kép forrása: mma.hu)

  1944 őszén Közép-Szlovákiában heveny partizánháború és több hétig tartó kormányellenes zendülés zajlott, amelynek elfojtása csak német csapatok igénybevételével volt lehetséges. Szlovákiában ekkor már tökéletes volt a politikai káosz. A szlovák társadalom jelentős része abban a tudatban várta a háború végét, hogy államiságuk megszűnése csak idő kérdése, mivel már elhatározott tény az 1939 márciusában szertefoszlott Csehszlovák Köztársaság felújítása.

  A cikk folytatását elolvashatja a ma.sk portálon IDE KATTINTVA.

 • Ellenségeiért is felajánlotta szenvedését – Esterházy Jánosra emlékeztek Budapesten

  A budapesti belvárosi ferences (Alcantarai Szent Péter-) templomban március 10-én délelőtt Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért mutatott be szentmisét Kálmán Peregrin OFM templomigazgató és Sajgó Szabolcs SJ, majd a mártír politikus tisztelői a Szép utcai Esterházy János-emléktáblánál koszorúzási ünnepséget tartottak.

  Molnár Imre, a Reconciliatio Esterházy János Egyesület képviselője a szentmise előtt ismertette Esterházy János életét és jelentőségét.

  A cikk folytatását elolvashatja a Magyar Kuríron IDE KATTINTVA.

 • Éljünk megváltott emberként – Kozma Imre és Pásztor István kapták idén az Esterházy-díjat

  Március 8-án, pénteken kora délután az Országház zsúfolásig megtelt felsőházi üléstermében díjátadó ünnepségre került sor: a Rákóczi Szövetség elnöksége Esterházy-díjat adományozott Kozma Imre irgalmasrendi szerzetesnek és posztumusz Esterházy-díjban részesítette Pásztor István vajdasági magyar politikust, a Vajdasági Magyarok Szövetségének (VMSZ) 2023-ban elhunyt elnökét.

  A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden évben, tisztelegve Esterházy János életműve és személyisége előtt díjat adományoz olyan személyeknek és intézményeknek, akik és amelyek a felvidéki magyar közösségek szolgálatában kiemelkedő tevékenységet folytattak, illetve a mártírsorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért és az ő szellemében a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kimagaslóan tevékenykedtek. A díjazottak között van Erdő Péter bíboros, prímás is.

  Forrás: Magyar Kurír - Ezt a cikket tovább olvashatja IDE KATTINTVA.

  További cikkeket olvashat még a témában ...

 • Nagyböjti gondolat Esterházy Jánostól

  „Nagyböjtben járunk, magábaszállásra int a böjti időszak. Mennyi bölcsesség rejlik ebben a nagyböjti magábaszállásban! A természet is ilyenkor újhodik meg. Leveti régi, elnyűtt ruháját, hogy friss erőre tegyen szert és nekiinduljon a tavasznak. Mi is belefáradtunk már ilyenkor a földi létnek hosszú hónapok folyamán torlódó, csalódást, bánatot osztó napi eseményeibe, és meg akarunk szabadulni a földi hiúságok, előítéletek nyomasztó terhétől. Jobban, mint máskor, érzi lelkünk, hogy igazi gyökere túl a földön kell legyen, és áhítozza e földöntúli kérdésekkel való foglalkozást, hogy lelkiekben felvértezve, tavaszi lendülettel vállalhassuk ismét az élet küzdelmét."

  (Prágai Magyar Hírlap, 1934. március 17.)

 • Esterházy János emlékünnepség Bujákon – képes beszámoló

  A márciusi hónap az Isten szolgája Esterházy János emlékének jegyében zajlik. A tavaszi hónap első napjai több helyszínt és országot jelöltek meg, köztük az Ipolyfödémes-Magasmajtény zarándoktúrát, a krakkói megemlékezést az Isteni Irgalmasság Bazilikában, és az anyaországi Nógrád megyei Bujákot, ahol szentmisével emlékeztek a felvidéki mártír politikusra, és az öt éve elindított boldoggá avatási eljárásra. A közösségi ház udvarán történelmi visszatekintésre és koszorúzásra került sor.

  A képgaléria megtekintéséhez KATTINTSON IDE!

  IDE KATTINTVA elolvashatja a Magyar Kurír beszámolóját, mely teljes terjedelmében tartalmazza Ambrogio Maria Canevesi OFM az eseményen mondott homíliáját is.

 • Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában

  Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság egykori politikai vezetőjére emlékeztek szombaton Prágában. A megemlékezést, amelyet a kommunista rendszer áldozatainak a Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén tartották, a prágai Esterházy János Társulás a Keresztény és Emberi Értékekért, a Coexistentia politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága, valamint a Prágai Magyar Katolikus Plébánia szervezte meg a tragikusan elhunyt politikus halálának 67. évfordulója alkalmából.

  A Csehországban működő magyar társadalmi szervezetek, illetve a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat helyeztek el Esterházy János emléktáblájánál. Koszorút helyeztek el az emlékhelyen a Szövetség a Közös Célokért szlovákiai civil szervezet képviselői is. Az emlékünnepségen elhangzott beszédek egybehangzóan méltatták Esterházy János életét és munkásságát. Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke beszédében rámutatott arra, hogy Esterházy János mellett emlékezni kell a tavaly elhunyt Duray Miklósra is, aki a szocialista rendszerben a csehszlovákiai magyarság érdekeinek legfőbb képviselője volt. Duray Miklós emlékét Esterházy Jánoséhoz hasonlóan szintén meg kell őrizni – húzta alá Gubík László.

  Forrás: felvidek.ma (A teljes

  ...
 • Nagyböjti zarándoklat Esterházy János boldoggá avatásáért

  A márciusi hónap alkalmat ad Isten szolgája Esterházy János emlékezetére, születésének és halálának évfordulója alkalmából. Ennek jegyében számos megemlékezésre, szentmisére, közös imára és kulturális programra kerül sor. Március első hétvégéjén ebbe a programsorozatba kapcsolódott be a Via Mariae Polgári Társulás szervezésében meghirdetett zarándoklat. Az Ipoly menti régió hívő közösségét Velebny Gábor elnökségi tag szólította meg, a lelki vezető Gyurász Pál atya volt. A palóc vidék zarándokaihoz csatlakoztak a Felvidék számos részéről, a Garam mentéről, a Zobor-vidékről, a Csallóközből és az anyaországból egyaránt. Negyvenöten indultak el a 18 km-es körtúrára az ipolyfödémesi Szent Mihály-templomból, ahol a szentmisét Gyönyör László atya, az indiai József atya és Gyurász Pál atya mutatta be, majd zarándokáldásban részesültek és megkoszorúzták az Esterházy-emléktáblát. A kitűzött cél a magasmajtényi kálvária volt. Az egész napon át szemerkélő eső sem tántorította el a lelkes csapatot.

  Forrás: felvidek.ma (A teljes cikk elolvasásához ...

 • Golgota árán diadal - Esterházy János nagyböjti gondolatai

  Amikor az Egyház tanítása szerint a Nagyböjtben elmélkedünk Krisztus szenvedéseiről és haláláról és Húsvét ünnepén örvendünk a világosság győzelmének a sötétség felett, az élet és az Igazság diadalának a halál és a hamisság felett szemünkbe ötlik a párhuzam a megváltás isteni tanítása és az eszmék földi útja között. Gyakran az eszméknek is meg kell járniuk a Kálvária útját, sokszor az eszme hirdetőinek a legsúlyosabb megpróbáltatásokon kell átesniük, hogy végül a szenvedésekben megtisztulva diadalra vigyék az eszmét. A megváltás misztériuma: A Golgota szenvedései és a kereszthalál gyakran ismétlődik meg az eszmék útján is: a világosság itt is gyakran küzd a sötétséggel az eszmei igazság küzd az álpróféták tévtanával és a világosságnak, az eszmei igazságnak gyakran látszólag el kell buknia, mint ahogyan Krisztus is meghalt a keresztfán; de elérkezik a győzelem napja, Krisztus diadalmasan felemelkedik sírjából, a világosság leküzdi a sötétséget és szíveinket béke és öröm tölti el.

  A mai válságos időket nyugodtan mondhatjuk az eszme Nagyböjtjének, a bűnbánat idejének, amikor a lélek magába szálltan imádsággal, böjttel, alamizsnával vezekel, a szenvedés idejének, amikor a lélek megtisztul a szennytől a megpróbáltatás és lelki magasztalás idejének, amikor az eszmébe vetett hit sziklaszilárddá keményedik bennünk. És ha látjuk az

  ...
 • Szentmisét mutattak be Esterházy János boldoggá avatásáért Varsóban

  Gróf Esterházy János boldoggá avatásáért, szellemi örökségének beteljesedéséért, valamint a közép-európai nemzetek közötti megbékélésért mutatott be szentmisét vasárnap a lengyel fővárosban Kazimierz Nycz bíboros, varsói érsek.

  Fotó: A. Gołębiewski

  A varsói Ursynów negyedben álló boldog Gielniówi Ulászló (Wladyslaw z Gielnowa) templomban celebrált szertartás homíliájában Nycz bíboros kiemelte: Isten Szolgája Esterházy János személyiségében meg lehet mutatni a mai politikusoknak, a közélet embereinek, a fiataloknak, a hit miképp ihletheti életüket.
  A szentmisét Esterházy boldoggá avatási perének posztulátora, az Egerben szolgáló lengyel minorita atya, Pawel Cebula koncelebrálta, aki hangsúlyozta: Esterházy élete "Jézus útját mutatja, az önmagát másokért, az ellenségekért is feláldozó élet útját".

 • Üzenet az „Urbs Fidelissima” lakosainak - Dávid Zsuzsanna kassai képkiállítása

  Március 10-én, pénteken nyílt meg a MaJel Rovás épületében, a kassai Erzsébet utcán Dávid Zsuzsanna kiállítása. Akvarelljeit Esterházy János életútja ihlette. Két testvériskola igazgatója, Csábi István Madách-díjas előadóművész, a Balassagyarmati Művészeti Iskola igazgatója és Híves István klarinétművész, az Ipolybalogi Művészeti Iskola igazgatója működött közre.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • Esterházy iránytű – a vértanú politikus kassai mellszobrának koszorúzása

  Kassán – amióta a Csáky-Dessewffy-palota udvarán áll Lantos Györgyi alkotása – évente megemlékezünk a vértanú politikus születésének évfordulójáról. S ezt teszik egyre többen. Idén március 12-én, vasárnap délelőtt gyűltünk össze a palota udvarán, hogy lerójuk kegyeletünket egykori parlamenti képviselőnk előtt. Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Csaláné Erdélyi Kornélia, a klub alapítója és első elnöke kitartó munkájának köszönhetően a Major család beleegyezésével 2011. március 14-én a délutáni órákban ünnepélyes keretek között, nem incidens nélkül, leplezték le a mártírhalált halt gr. Esterházy János mellszobrát. A talapzaton a rehabilitálásáig csak a rabszáma fog szerepelni.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • Esterházy Jánosról emlékezett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

  Közös összpontosítást tartottak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség önkénteseit képző vezetők Paláston, amelynek keretén belül március 10-én megemlékeztek a képzői csapat névadójáról, Isten szolgája Esterházy Jánosról.

  A cserkészszövetség vezetőképző cserkészcsapata tömöríti azokat a cserkésztiszteket, akik egymást követően legalább két éven keresztül aktívan részt vettek a nyári vezetőképző táborok szervezésében. A hétvége vendége volt Ajpek Gabriella, az SZMCS első elnöke, aki a péntek esti megnyitót követően mesélt a kezdeti idők történéseiről, de a visszaemlékezései mellett személyes hitvallásáról is. Emellett számos, ma is érvényes és értékes gondolattal gazdagodhattak általa a cserkészvezetők. A beszélgetést követően került sor a megemlékezésre, a cserkészszövetség által 2021-ben elhelyezett Esterházy János-emléktáblánál, az Ivánka-kastély parkjában.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • A Rákóczi Szövetség Esterházy-díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspöknek

  A Rákóczi Szövetség 2023. március 12-én az Országház Felsőházi termében Esterházy-díjat adományozott Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspöknek, a kárpátaljai magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként.

  A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában Esterházy János életművére emlékezik és Esterházy-díjat adományoz olyan személyeknek vagy intézményeknek, akik és amelyek az ő szellemében a magyar közösségek szolgálatában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, illetve a mártír sorsú politikus szellemi örökségének megőrzéséért – a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért – kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • Koszorúzás gróf Esterházy János emléktáblájánál

  A felvidéki mártír sorsú politikus utolsó budapesti lakása színhelyén, a Szép utcában 1991 óta tart megemlékezést a Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság. A bronz emléktábla (Nagy János felvidéki szobrászművész alkotása) megkoszorúzása és az azt követő szentmise idén a késő délutáni és esti órákban mintegy vigíliája volt a másnapi, az Országház Felsőházi termében tartott emlékünnepségnek és díjátadónak.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • Újabb emlékhelyet szenteltek Isten szolgája Esterházy János tiszteletére

  Március 5-én a Nógrád vármegyei Buják község önkormányzata és a helyi plébánia jóvoltából egy újabb Esterházy-emlékhely felavatásra került sor ezen a festői településen. Az ünnepi szertartás bevezetőjében Marti József esperesplébános úgy fogalmazott, hogy „nem ez az első és valószínűleg nem is az utolsó Esterházy János boldoggá avatásáért tartott szentmise a bujáki templomban, de első alkalommal nőtte ki magát nemzetközivé, hiszen Lengyelország, Szlovákia és  Magyarország képviselői is jelen vannak. Először vagyunk így együtt a bujáki oltár körül és egyszerre térdelünk Isten elé Szent Maximilián Kolbe atya közbenjárását és Esterházy János boldoggá avatását kérve.

  Bővebben a felvidek.ma portálon IDE KATTINTVA.

 • A szlovákiai magyar család élete a második sorsforduló óta

  Esterházy János: A szlovákiai magyar család élete a második sorsforduló óta (részlet)

  Mikor ezeket a sorokat papirosra vetem és kitekintek az ablakomon, még jeges hótakaró boritja a tájat. Szokatlanul zord és kegyetlen volt az idei tél. Megszenvedte minden élőlény, de megszenvedte a természet is. De már – ha félve is – jelentkezik itt-ott a tavaszi napsugár, amely végül diadalmasan fog előtörni, lemállasztja a hó halotti leplét a még szunnyadó, de életet igenlő természetről, hogy a tavasz elzenghesse a legharmóniásabb hozsannát!

 • Ismét rágalmazással és csúsztatással támadja nagyjainkat a „progresszív” sajtó

  A Napunk címmel megjelenő liberális sajtóorgánum 2023. február 15-i száma egy Lang Tamással készült interjút közöl, Esterházy János kérkedett antiszemitizmusával és óriási simulékonyságot mutatott az akkori szlovák kormány politikája felé címmel. Az interjú témája ugyan a holokauszt, pontosabban az önálló Szlovák Köztársaság zsidó lakosságának felszámolásáról összeállított A kettős kereszt árnyékában című kötet tartalmának bemutatása volt.

  A téma azonban mind a lapnak, mind az interjúalanynak egy újabb jó ürügyet jelent arra, hogy Esterházy János nevét és becsületét ez eddig megszokott módon rágalmazással és csúsztatásokkal próbálja meg bemocskolni.

  Lang Tamás, mint az interjúból kiderül, a II. világháború alatti holokauszt embertelen körülményei között veszítette el családtagjait, s ezért őszinte együttérzést érdemel. Esterházy Jánossal kapcsolatos kitételei mellett azonban ezzel együtt sem mehetünk el szó nélkül.

  A teljes cikket elolvashatja a felvidek.ma portálon ...

 • Triptichon - Bemutatták az Esterházy János életéről szóló dokumentumfilmet

  Budapest, 2022. március 21. Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita a Triptichon - Esterházy János élete és öröksége című film díszbemutatóján a Pesti Vigadóban 2022. március 21-én. A felvidéki Esterházy János gróf életét, szenvedéstörténetét és az Esterházy-ügy drámai utóéletét mutatja be a dokumentumfilm. MTI/Balogh Zoltán

  Budapest, 2022. március 21., hétfő (MTI) - A felvidéki Esterházy János gróf életét, szenvedéstörténetét és az Esterházy-ügy drámai utóéletét mutatja be a Triptichon - Esterházy János élete és öröksége című dokumentumfilm, melynek díszbemutatóját hétfő este tartották meg Budapesten, Áder János köztársasági elnök jelenlétében.

  Budapest, 2022. március 21. Maciej Szymanowski lengyel történész, hungarológus beszédet mond a Triptichon - Esterházy János élete és öröksége című film díszbemutatóján

  ...
 • Esterházy János meghurcolásának, kálváriájának 65 év elmúltával sincs vége

  „Határozottan elutasítjuk és elítéljük a Pravda napilap újságírója által megfogalmazott hazugságokat, Esterházy János nevének, szent örökségének és mártíromságának bepiszkolására tett újabb kísérletet” – írta közösségi oldalán a Szövetség – MKP platformja.

  Esterházy Jánosnak még mindig vannak rosszakarói, akik ezúttal nem vörös festékkel öntötték arcon e kivételes ember szobrát, hanem a szavak szennyével mocskolták be egy igaz magyar, egy igaz keresztény, egy igaz ember jó hírnevét! Vannak, akiknek a szlovák–magyar megbékélés semmit nem jelent. Sőt, az ellenségkeresésben élik ki magukat.
  „Mi azonban tudjuk, hogy végül nem a népbíróság koncepciós perében megfogalmazott rágalmak alapján ítéli meg az utókor Esterházyt, hanem győz az igazság, és megérjük, hogy nemcsak boldoggá, de hamarosan szentté avatják a felvidéki magyarság példaértékűen helytálló mártírját, politikai hősét” – írta a Szövetség – MKP platformja a Pravdában megjelent cikk kapcsán, melyben Esterházy Jánost bűnözőnek nevezték.

  „Vasárnap Esterházy-díjjal tüntették ki Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti érseket,

  ...
 • Lezárult az Isten szolgája Esterházy János-emlékév – galéria

  Szöveg és képek: Jandura Péter - 2022.03.10.

  Az emlékév ünnepélyes záróeseményeit 2022. március 9-én tartották Nagycétényben és Alsóbodokon. Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a nagycétényi Csemadok Tiszta Forrás Alapszervezete társszervezésével emléktáblát állítottak Esterházy János tiszteletére a templom melletti parkban. Az ünnepség Alsóbodokon hálaadó szentmisével folytatódott, majd Esterházy sírjának koszorúzását követően sor került az emlékév kiértékelésére, ahol megköszönték mindenkinek az egész évben nyújtott segítséget és támogatást.

  Forrás: felvidek.ma

 • Semjén: Esterházy János magyarsága összeköt minket a körülöttünk élő népekkel

  Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (b) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (k) és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke társaságában, akiktől átvette az Esterházy-díjat a mártírsorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az Országház felsőházi termében 2022. március 13-án. MTI/Máthé Zoltán

  Esterházy János magyarsága nem elválaszt minket a körülöttünk élő népektől, hanem összeköt velük – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a mártír sorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen vasárnap, az Országház felsőházi termében.

  Semjén Zsolt hangsúlyozta: Esterházy János „annak a közép-európai együttműködésnek, sorsközösségnek is szimbóluma”, amit most a visegrádi négyek együttműködés próbál építeni.

  Semjén Zsolt a kereszténység és nemzetek kapcsolatáról szólva azt mondta: a kereszténység a legegyetemesebb értékrend, hiszen Jézus Krisztus evangéliuma az élet minden területén érvényes. Ugyanakkor az egyetemes kereszténység nem megszüntette a nemzeteket, hanem

  ...
 • Esterházy Jánosról a kommunizmus áldozatainak emléknapján

  A kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán két magyarországi helyszínen is megemlékeztek Isten szolgája Esterházy János életéről és mártíriumáról.

  Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban 2022. február 24-én került sor az Esterházy János élete, mártírhalála és lelki öröksége című emléknapra, melyet Limbacher Gábor múzeumigazgató bevezetője után Balla Mihály országgyűlési képviselő nyitott meg. A képviselő úr elmondta, Nógrád megye a Felvidék kapujaként kezdettől fogva erkölcsi kötelességének érzi, hogy a mártír Esterházy János gróf emlékét „nemzetünk nagyjai közé sorolva” megőrizze és továbbadja az utókornak.